Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie

Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Anna Gacek

Streszczenie


Wraz z odkryciem zjawiska fluorescencji, a przede wszystkim obniżeniem kosztów produkcji farb fluorescencyjnych, powszechne stało się wytwarzanie oznaczeń fluorescencyjnych. Plakietki oraz znaki drogowe fluorescencyjne stosowane są w miejscach strategicznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwa ludzi. Tego typu znaki stosuje się również do oznaczania dróg ewakuacyjnych. Bardzo ważne jest, aby produkty te cechowały się wysoką jakością ze względu na funkcję, jaką mają pełnić w sytuacjach zagrożenia życia. Aby móc ocenić w sposób rzetelny ich jakość, należy zastosować pomiary dwuwidmowe, ponieważ bezpośredni pomiar próbek fosforyzujących obarczony jest błędami wynikającymi z emisji promieni światła rozpraszanych przez próbkę. Niniejszy artykuł przedstawia przykłady badania jakości znaków ewakuacyjnych z wykorzystaniem pomiarów dwuwidmowych w geometrii 0-45°, pozwalających na znaczne ograniczenie błędów wynikających z klasycznych metod pomiarów barw.

Słowa kluczowe


fluorescencja, pomiary dwuwidmowe, znaki fluorescencyjne, rozproszenie światła

Pełny tekst

PDF

Literatura


Danger E.P. [1987], The Color Handbook: How to Use Color in Commerce and Industry, Gower, Hampshire.

Encyklopedia fizyki [1972], red. B. Pierzchalska, PWN, Warszawa.

Gonzalez S. [2003], Evaluation of Bispectral Spectrophotometry for Accurate Colorimetry

of Printing Materials, USA.

Hemka L., Rafałowski M. [2012], Wpływ polaryzacji światła na sposób i jakość pomiaru jego parametrów spektroradiometrycznych, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 256, Politechnika Warszawska, Warszawa.

„Insight on Color" [2000], vol. 12, nr 5, HunterLab, Reston.

Kawski A. [1992], Fotoluminescencja roztworów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moćko W., Żagań W. [2006], Analiza możliwości normalizacji wartości składowych trójchromatycznych z wykorzystaniem przekształcenia nieliniowego, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 228, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Sato Y., Ikeuchi K. [1994], Temporal-Color Space Analysis of Reflection, „Journal of the Optical Society of America A", vol. 11, nr 11, November.

Sharma G. [2003], Digital Color Imaging Handbook, CRC Press, USA.

Sharma G., Wu W., Dalal E.N. [2005], The CIEDE2000 Color-difference Formula: Implementation Notes, Supplementary Test Data, and Mathematical Observations, „Color Research and Application", vol. 30, nr 1.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.05