Powstanie i działalność krajowego składu publicznego w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Krzysztof Broński

Streszczenie


Galicja jako wewnętrzna kolonia oraz najuboższy region monarchii habsburskiej poszukiwała możliwości wyjścia z błędnego koła zacofania gospodarczego i modernizacji kraju. Wraz z uzyskaniem autonomii w latach 60. XIX w. następuje stopniowy rozwój gospodarczy tego regionu. Galicyjskie władze autonomiczne prowadzą politykę gospodarczą, której celem jest rozwój różnych sektorów gospodarki. W latach 80. galicyjskie władze autonomiczne podjęły działania, których celem było utworzenie krajowych składów publicznych w zachodniej i wschodniej Galicji, wspomagających rozwój handlu. Po długich staraniach udało się pod koniec lat 80. utworzyć takie składy na zboże i alkohol we Lwowie i Krakowie. Koszty założenia składów pokryte zostały z budżetu krajowego. Składy te przechowywały obce towary za odpłatnością. Skład lwowski funkcjonował tylko kilka lat - już w 1898 r. został zamknięty i wystawiony na sprzedaż. Jednym z powodów likwidacji była zła lokalizacja. Uważano, że gdyby taki skład powstał w Tarnopolu, miałby większe szanse na prowadzenie działalności. Skład krakowski był lepiej zlokalizowany i funkcjonował do końca istnienia Galicji. W składzie krakowskim przechowywane było głównie zboże z Rosji, które eksportowano do Niemiec. Trafiało się także zboże węgierskie i wschodniogalicyjskie, które dostarczano do młynów krakowskich i okolicznych.

Słowa kluczowe


Galicja, publiczny dom składowy, zboże, handel

Pełny tekst

PDF

Literatura


Buzek J. [1913], Administracja gospodarstwa społecznego, Lwów.

Grodziski S. [1993], Sejm krajowy galicyjski 1861-1914, t. 1, Warszawa.

Piwocki J. [1902], Ustawa przemysłowa i odnoszące się do niej ustawy i przepisy, Lwów.

Regulamin dla publicznego składu krajowego w Krakowie dla zboża wszelkiego rodzaju i spirytusu, Alegat 3 do sprawozdania Wydziału Krajowego L. 43.921/89.

Rutowski T., Klęski elementarne w Galicji, Lwów 1890.

Sprawozdanie Komisji Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie projektu założenia publicznych składów, Alegat 175 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1887.

Sprawozdanie Komisji Gospodarstwa Krajowego z petycji c. k. Towarzystwa rolniczego krakowskiego i lwowskiego o urzędzie składu chmielowego wraz z siarkarnią i prasą przy publicznych składach zboża i spirytusu w Krakowie, Alegat 94 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1889.

Sprawozdanie Komisji Gospodarstwa Krajowego o zarządzie krajowego składu publicznego, połączonego ze składem wolnym w Krakowie, tudzież o administracji realnością byłego składu krajowego we Lwowie, Alegat 155 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1899.

Sprawozdanie Komisji Gospodarstwa Krajowego o sprawozdaniu Wydziału Krajowego w przedmiocie krajowych składów publicznych w Krakowie i we Lwowie, Alegat 219 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1892.

Sprawozdanie Komisji Gospodarstwa Krajowego o zarządzie krajowym składem publicznym, połączonym ze składem wolnym w Krakowie, Alegat 437 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1907.

Sprawozdanie Komisji Gospodarstwa Krajowego o sprawozdaniu Wydziału Krajowego w przedmiocie zarządu krajowym składem publicznym, połączonym ze składem wolnym w Krakowie, Alegat 1169 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1912.

Sprawozdanie Wydziału Krajowego o założeniu i urządzeniu publicznego składu krajowego dla zboża i spirytusu w Krakowie, Alegat 87 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1889.

Sprawozdanie Wydziału Krajowego w przedmiocie projektu założenia publicznych składów krajowych na zboże i spirytus we Lwowie, Alegat 88 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1889.

Sprawozdanie Wydziału Krajowego o zarządzie krajowym składem publicznym połączonym ze składem wolnym w Krakowie, Alegat 51 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1901.

Sprawozdanie Wydziału Krajowego o zarządzie krajowym składem publicznym, połączonym ze składem wolnym w Krakowie, Alegat 376 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z r. 1905.

Sprawozdanie Wydziału Krajowego o zarządzie krajowym składem publicznym, połączonym, ze składem wolnym w Krakowie, Alegat 53 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z 1908 r.