Obalenie hipotezy stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu

Paweł Fiedor

Streszczenie


W artykule zaprezentowano model wzrostu kapitału stworzony przez M. Dobiję, w tym jedną z podstawowych jego części składowych, a mianowicie stałą ekonomiczną potencjalnego wzrostu kapitału. Analizując najbardziej przekonujący dowód istnienia tej stałej (badania B. Kurka) w świetle historii ekonomii i gospodarowania, starano się wykazać, że nie ma wystarczających powodów do przyjmowania założeń, które doprowadziły badaczy do stwierdzenia istnienia stałej ekonomicznej. Obecne ograniczenia nie pozwalają na stwierdzenie istnienia takiej stałej.

Słowa kluczowe


kapitał, model wzrostu, stała ekonomiczna, granice wzrostu

Pełny tekst

PDF

Literatura


Carter B. [1974], Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology, IAU Symposium 63: Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data: 291-298, Reidel, Dordrecht.

Cieślak I., Kucharczyk M. [2005], Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, ed. M. Dobija, S. Martin, Cracow University of Economics, Cracow.

Dobija M. [2007], Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. L.M. Cornwall, Nova Science Publishers Inc., New York.

Dobija M. [2008], Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 12, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Hawking W.S. [1990], Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.

International Monetary Fund [2012], World Economic Outlook Database October 2012 Edition, Washington.

Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej [2011], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kozioł W. [2010], Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, rozprawa doktorska.

Krauss L.M., Starkman G.D. [2004], Universal Limits on Computation, www.arXiv:astro--ph/0404510v2.

Kurek B. [2008], The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw.

Kurek B. [2011], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Monografie: Prace doktorskie, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Moore G.E. [1965], Cramming More Components onto Integrated Circuits, „Electronics" nr 38.

Sierpińska M., Jachna T. [2011], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Teoria pomiaru kapitału i zysku [2010], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.