Korelacja procesów politycznych i ekonomicznych na przykładzie cykli koniunkturalnych USA

Marcin Krupa

Streszczenie


Proces badawczy zawarty w niniejszym tekście odnosi się do kwestii powiązań procesów politycznych z procesami ekonomicznymi. Korelacja została wykryta na poziomie międzynarodowym w przypadku polityki i ekonomii Stanów Zjednoczonych. Procesem politycznym jest polityka zagraniczna USA rozumiana w kategoriach militarnych, a procesem ekonomicznym jest makroekonomia gospodarki USA. Zjawiska polityczne oraz zjawiska ekonomiczne zostały przedstawione jako cykle, a następnie przebadane zostały pod względem korelacji: w pierwszej kolejności intuicyjnie i percepcyjnie, a następnie ekonometrycznie.

Słowa kluczowe


polityka zagraniczna, wojna, makroekonomia, ekonometria

Pełny tekst

PDF

Literatura


Correlates of War, The New COW War Data 1816-2007, http://www.correlatesofwar.org/ (dostęp: 29.09.2011).

Correlates of War, Extra - State War, http://www.correlatesofwar.org/ (dostęp: 29.09.2011).

Krupa M. [2012a], Behawioralna analiza zjawiska wojny, „Społeczeństwo i Polityka", Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Nauk Politycznych, vol. 3(32), Warszawa.

Krupa M. [2012b], Model behawioralny określający wpływ aktywności militarnej USA na globalną ilość wojen, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, vol. 3(89), Warszawa.

Krupa M. [2013], Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, z. 30, Rzeszów.

List of Statistical Tables, Report of the President, http://www.gpoaccess.gov/eop/ (dostęp: 27.09.2011).

List of Statistical Tables, Report of the President, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERP-2012/pdf/ERP-2012-table42.pdf (dostęp: 31.12.2012).

List of Statistical Tables, Report of the President, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERP-2012/pdf/ERP-2012-table79.pdf (dostęp: 31.12.2012).

The World Bank, World Development Indicators and Global Development Finance, http://databank.worldbank.org/Data/Views/Reports/TableView.aspx (dostęp: 3.01.2013).