A Comparative Analysis of Quantitative Operational Risk Measurement Methods

Michał Thlon

Streszczenie


Tytuł artykułu: Analiza porównawcza ilościowych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

Z każdym rokiem zwiększa się liczba renomowanych firm na liście takich podmiotów jak Enron, WorldCom, Sumitomo Corp., które straciły miliony dolarów w rezultacie błędnych systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym. W rezultacie rośnie zainteresowanie tym dotychczas marginalizowanym rodzajem ryzyka. Ilościowe szacowanie i pomiar tego rodzaju ryzyka muszą iść w parze z wdrożeniem nowych strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych. Dodatkowym czynnikiem, który sprawia, że rośnie zainteresowanie ryzykiem operacyjnym, są naciski ze strony regulatorów rynku, m.in. rekomendacje Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego nakładające na banki obowiązek szacowania ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem metod ilościowych. Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych ilościowych metod szacowania i pomiaru ryzyka operacyjnego.


Słowa kluczowe


ryzyko operacyjne, metody pomiaru, Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, kluczowe wskaźniki ryzyka

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Bank for International Settlements (2002), Operational Risk Supporting Documentation to the New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, Basel.

Bank for International Settlements (2004), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, June.

Bank for International Settlements (2005), Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, November, http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm.

Bourque W. (2003), Buy Side Operational Risk, Conference Society of Actuaries Conference Investment Risk: The Operational Side, Montreal.

Chernobai A. et al. (2005), Estimation of Operational Value-at-Risk in the Presence of Minimum Collection Thresholds, Technical Report, University of California, Santa Barbara.

Coleman R. (2002), Modelling Extremes, Seoul National University, Statistical Research Center for Complex Systems, International Statistical Workshop, 19-20 June.

Cruz M. (2002), Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, Chichester.

Davies J. et al. (2006), Key Risk Indicators - Their Role in Operational Risk Management and Measurement, RiskBusiness International, February.

Edhec European Asset Management Practices Survey (2003), http://www.edhec-risk.com/features/RISKArticle1055435618526472492/attachments/Edhec_European_Asset_Management_Practices_Survey.pdf.

Fend W., Zwizlo R., Lutz J. (2006), Guidelines on Operational Risk, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, August.

Fusca A., Ripon O. (2005), Operational Risk, Non-Executive Directors Seminar, 18 October.

Ganegoda A. (2008), Methods to Measure Operational Risk in the Superannuation Industry, Working Paper, http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/fce/Research/Research Microsites/CPS/2008/papers/Ganegoda.pdf.

Harmantzis F. (2004), Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=579321.

Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.

Kendall R. (2000), Zarządzanie ryzykiem dla menadżerów, Liber, Warszawa.

Komisja Nadzoru Bankowego (2007), Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, Appendix No. 14 to the Resolution No. 1/2007 from 13 March.

Larson A. (2003), Demystifying Six Sigma: A Company-Wide Approach to Continuous Improvement, Amacom, New York.

Marszal C. (2001), Measuring and Managing Operational Risk in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Singapore.

Mori T., Hiwatashi J., Ide K. (2000), Measuring Operational Risk in Japanese Major Banks, Bank of Japan, Financial and Payment System Office, Working Paper, July.

Nagelmackers O. (2008), Benchmarking Operational Risk, "Journal of Financial Transformation", No. 3, Capco Institute.

Orzeł J. (2005a), Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt", No. 7.

Orzeł J. (2005b), Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, "Bank i Kredyt", No 5.

Rizkallah A. (2006), Operational Risk. A Realistic Framework, Banque Libano-Française, January.

Thlon M. (2011), Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych (EVT) w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego [in:] Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, ed. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.