Recenzja książki „Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)

Paweł Drobny

Streszczenie


Recenzja dotyczy książki pt. "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", która stanowi  podsumowanie pracy zespołu realizującego projekt pod tytułem „Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education" w ramach programu Leonardo da Vinci. Autor omawia książkę, wśród jej zalet wskazując przedstawienie metody case study jako innowacyjnego narzędzia edukacji ekonomicznej, które łączy w sobie teorię i praktykę poprzez koncentrację na personalnym i praktycznym wymiarze edukacji. Dostrzega także jej wady, do których zalicza brak prezentacji słabych stron case study, co wynika z braku refleksji nad znaczeniem tej metody w kontekście funkcji i zadań stawianych przed szkołami wyższymi.

Słowa kluczowe


studium przypadku, edukacja biznesowa, kapitał ludzki, system edukacji

Pełny tekst

PDF