Recenzja podręcznika akademickiego Stanisława Lisa „Współczesna makroekonomia" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011)

Wacław Jarmołowicz

Streszczenie


Recenzja dotyczy podręcznika akademickiego przeznaczonego do studiowania makroekonomii w uczelniach ekonomicznych i pozaekonomicznych. Publikacja ta w pełni odpowiada kanonom współczesnej makroekonomii zarówno pod względem teorii, jak i formy ich prezentacji. Praca została wyróżniona w konkursie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik wydany w Polsce w latach 2009-2011.

Słowa kluczowe


ekonomia, makroekonomia, produkt społeczny, równowaga na rynku czynników produkcji, bezrobocie, inflacja, równowaga makroekonomiczna, koniunktura gospodarcza

Pełny tekst

PDF