Finansowanie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych

Barbara Grabińska

Streszczenie


W dobie gospodarki opartej na wiedzy szkolnictwo wyższe w dużym stopniu wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy poprzez formację kapitału ludzkiego oraz tworzenie, rozpowszechnianie i przechowywanie wiedzy. Poziom rozwoju szkolnictwa wyższego jest zdeterminowany przez uwarunkowania finansowe, stąd rośnie zainteresowanie badaniem różnic między systemami finansowania szkół wyższych stosowanymi w różnych krajach. System szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najbardziej rynkowo zorientowanych systemów na świecie. Wiele krajów, przeprowadzając reformy finansowania edukacji na poziomie wyższym, odwołuje się do rozwiązań amerykańskich. Celem artykułu jest pokazanie cech charakterystycznych systemu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i mechanizmów finansowania.

Słowa kluczowe


finansowanie szkolnictwa wyższego, system pomocy materialnej dla studentów, kryzys finansowy, odpłatność za studia

Pełny tekst

PDF

Literatura


ARWU - Academic Ranking of World Universities [2013], http://www.arwu.org (marzec 2013).

Digest of Education Statistics 2011 [2011], National Centre for Education Statistics, http://nces.ed.gov/programs/digest (marzec 2013).

Carnegie Foundation for the Advancement in Teaching [2013], http://classifications.carnegiefoundation.org/descriptions/basic.php (marzec 2013).

Eggins H., West P. [2010], The Global Impact of the Financial Crisis: Main Trends in Developed and Developing Countries, „Higher Education Management and Policy", vol. 22/3.

Ehrenberg R.G. [2003], Financing Higher Education Institutions in the 21st Century, Paper for Annual Meeting of the American Finance Association, Orlando, www.ilr.cornell.edu/cheri/workingPapers/ (październik 2008).

Forest J., Kinser K. [2002], Higher Education in the United States: An Encyclopedia, Vol. II, ABC - CLIO Publishers, Santa Barbara, California.

Gladieux L., King P. [1999], The Federal Government and Higher Education [w:] American Higher Education in the Twenty First Century, red. P. Altbach, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Heller D. [1997], Student Price Response in Higher Education, „Journal of Higher Education", nr 68(6).

Kolasiński M., Lisiecki P. [2006], Konkurencja cenowa na rynku usług edukacji wyższej [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl i Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.

Lingenfelter P.E. [2007], Responsibilities of Governing Bodies in the United States of America, Seminar on Governing Bodies of Higher Education Institutions: Roles and Responsibilities, OECD, Paris.

Middlehurst R. [2010], Sustaining Leadership in Challenging Times, „Higher Education Management and Policy", vol. 22/3.

Public Funding of Higher Education: Changing Contexts and New Rationales [2004], red. E.P. St John, M.D. Parson, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Salerno C. [2008], Diverse Needs and Common Realities: Financing European Higher Education in the Age of Unification, www. mtk.ut.ee/orb.aw (sierpień 2008).

Trends in Student Aid 1998 [1998], College Board, New York.

Trends in Student Aid 2003 [2003], College Board, New York.

U.S. Department of Education, Office of Postsecondary Education [2010], http://www.census.gov (maj 2010).

What's Happening to Public Higher Education? The Shifting Financial Burden [2007], red. R.G. Ehrenberg, Johns Hopkins University Press, Baltimore.