Problem bankructwa państwa

Alicja Kasperowicz-Stępień

Streszczenie


Problemy finansowe wielu europejskich państw sprawiają, że coraz częściej poruszana jest kwestia finansowego bankructwa państwa. Gwałtowny wzrost wskaźnika długu do PKB może spowodować trudności w zakresie obsługi zadłużenia i tym samym obniżyć wiarygodność kredytową kraju. Celem opracowania jest ukazanie problemu bankructwa państwa oraz prezentacja wykorzystywanych w gospodarce światowej metod restrukturyzacji długu publicznego.

Słowa kluczowe


dług publiczny, deficyt budżetowy, bankructwo państwa, sektor finansów publicznych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bankructwo państwa: kto po Grecji? [2013], www.Finanse-eGospodarka.pl (10.11.2013).

Bankructwo południa Europy to norma. Zobacz, ile razy bankrutowali w swojej historii [2012], „Gazeta Prawna", 10 lipca.

Eurostat [2012], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (11.11.2013).

Kozieł H. [2013], Bankructwo państwa to jeszcze nie koniec świata, „Analiza i Rynek", www.parkiet.com (5.11.2013).

Najbardziej spektakularne bankructwa państw w najnowszej historii [2011], „Gazeta Prawna", 25 czerwca.

Orłowski W.M. [2010], Czy państwo może zbankrutować? „Wprost ", nr 12.

Reinhart C.M., Rogoff K.S., Savastano M.A. [2003], Debt Intolerance, International Monetary Fund Brookings Papers on Economic Activity, Washington.

Reinhart C.M., Sbrancia M. [2011], The Liquidation of Government Debt, NBER Working Paper Series, Working Paper 16893, Cambridge.