Badanie zależności między eksportem a rentownością przedsiębiorstw na przykładzie spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2010

Joanna Wyrobek

Streszczenie


Celem opracowania jest zweryfikowanie hipotezy o pozytywnym oddziaływaniu eksportu na poprawę rentowności przedsiębiorstw. Pozytywny wpływ eksportu na rentowność potwierdza zarówno istotność zmiennej oznaczającej eksportowanie w modelu panelowym, jak i test przyczynowości Grangera. W opracowaniu wykorzystano dane finansowe dla 50 produkcyjnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, estymując dynamiczny model panelowy Blundella-Bonda.

Słowa kluczowe


dynamiczne modele panelowe, eksport, rentowność kapitału własnego, finanse przedsiębiorstw

Pełny tekst

PDF

Literatura


Arellano M., Bond S.R. [1991], Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, „Review of Economic Studies", vol. 58.

Arellano M., Bover O. [1995], Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models, „Journal of Econometrics", vol. 68.

Baltagi B. [2005], Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, New York.

Bennett J. [2007], A World of Profits, Booming Business Overseas Is Driving Us Firms, „BARRON'S", 14 May.

Blundell R.W., Bond S.R. [1998], Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, „Journal of Econometrics", vol. 87.

Dańska-Borsiak B. [2011], Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Janssen R. [1992], The Rewards of Exporting, „International Business", vol. 5.

Neubelt P. [1990], Exporting Opportunities for Small and Mid-sized Companies, „The CPA Journal", vol. 60, nr 2.

Richardson J.D., Rindal K. [1995], Why Exports Matter, The Institute for International Economics and The Manufacturing Institute, Waszyngton.

Richardson J.D., Rindal K. [1996], Why Exports Matter: More! The Institute for International Economics and The Manufacturing Institute, Waszyngton.