Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka

Barbara Bizoń, Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz

Streszczenie


Na rynku jest coraz więcej nowych materiałów opakowaniowych i opakowań, które mają zastosowanie w branży mleczarskiej. W literaturze pojawiają się informacje o przydatności poszczególnych materiałów opakowaniowych do mleka ze względu na interakcje zachodzące między opakowaniem a produktem. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących postaw i zachowań konsumentów wobec dostępnych na rynku rodzajów opakowań mleka oraz ich wpływu na jakość zapakowanego produktu. Wyniki badań ankietowych wykazały, że konsumenci są świadomi wpływu materiałów opakowaniowych na produkt. Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że opakowanie ma istotny wpływ na jakość mleka. Respondenci są świadomi roli, jaką odgrywa opakowanie w sprzedaży w sklepach samoobsługowych („niemy sprzedawca").

Słowa kluczowe


mleko, opakowanie, zachowania konsumentów, jakość produktu

Pełny tekst

PDF

Literatura


Andrzejewska O. [2009], Rynek mleka - potencjał do zagospodarowania, „Fresh&Cool Market", nr 6.

Grochulska C. [2008], Mleczna Droga - raport o produktach mlecznych, „Fresh&Cool Market", nr 6.

Jakowski S. [2010], Znaczenie wyglądu opakowań, „Opakowanie", nr 3.

Kędzior Z., Karcz K. [2007], Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.

Kit L. [2010], Encyclopedia of Packaging Technology, John Willey and Sond, New York.

Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. [2011], Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kowalska A. [2011], Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej, PTE, Oddział w Toruniu, Toruń.

Krawczak T. [2011], Powrót do przeszłości, czyli zdrowo w szkle, „Opakowanie", nr 7.

Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2003], Współczesne opakowania, Wydawnictwo PTTŻ, Kraków.

Piekut M. [2011], Produkcja oraz konsumpcja mleka i wyrobów mleczarskich, ,,Przegląd Mleczarski", nr 11.