Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa

Magdalena Frańczuk

Streszczenie


W opracowaniu skupiono się na zmianach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 r., nr 201, poz. 1540, ze zm.). Problematykę omówiono zarówno w kontekście socjokulturowym, jak i prawnym. Socjologiczno-prawne podejście do problematyki hazardu nawiązuje do pojmowania hazardu zarówno w historii, jak i współcześnie. Oprócz refleksji natury socjologicznej skupiono się na prawnej definicji hazardu oraz najnowszych regulacjach tego zjawiska, a przede wszystkim na brakach regulacji w zakresie przepisów ochronnych, które to braki mogą prowadzić do zagrożeń dla potencjalnych, zwłaszcza niedoświadczonych graczy gier hazardowych online. Przeanalizowano również korzyści, jakie wiążą się z liberalizacją przepisów o grach hazardowych online w niektórych krajach Unii Europejskiej. Opracowanie stanowi analizę zagrożeń i korzyści płynących z hazardu z punktu widzenia norm społecznych, religijnych i prawnych. Ponadto w omawianym zakresie porównano wskazane porządki normatywne. W końcowej części opracowania zaproponowano zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone do znowelizowanej ustawy celem ochrony graczy przed uzależnieniem od hazardu.

Słowa kluczowe


hazard, regulacje, zagrożenia i korzyści, systemy normatywne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Caillois R. [2001], Man, Paly and Games (Les jeux et les hommes), The Free Press of Glencoe, a division of Simon and Schuster Inc.

Collins P. [2003], Gambling and the Public Interest, Praeger, Westport, Connecticut, London.

Hazard a judaizm, The 614th Commandment Society, http://www.the614thcs.com/ 40.1118.0.0.1.0.phtml.

Hazard trzecim „przemysłem" we Włoszech [2012], http://forsal.pl/artykul/614279,hazard_trzecim_przemyslem_we_wloszech.html (dostęp: 2012).

Hazard historia [2012], http://pl.wikipedia.org/wiki/Hazard, http://www.gotquestions.org/polski/hazard-grzech.html (dostęp: 2012).

Hazard w Polsce [2012], http://bettingexpert.com/hazard_w_polsce.php (dostęp: 2012).

Hazard w Polsce szybko rośnie [2012], http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/427730,haard_online_w_polsce_szybko_rosnie (dostęp: 2010).

Morawski L. [2005], Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toruń.

Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B. [2005], Hazard, KUL, Lublin.

Schwartz D.G. [2009], Historia hazardu, Dast Consulting, Warszawa.

Sobol E. [1995], Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.

Stawecki T., Winczorek P. [2003], Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa.

Szeich Muhammed Salih al-Munadżdżid [2012], Gra w karty nie na pieniądze, http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/sport-rozrywka-rekreacja/gra-w-karty-nie-na-pieniadze (dostęp: 2012).

Sztompka P. [2002], Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.

Wąs A. [2009] Zakazy dotyczące hazardu i spożywania potraw, http://religie.wiara.pl/doc/472247.Zakazy-dotyczace-hazardu-i-spozywania-potraw (dostęp: 2012).

Wrabec P. [2009], Hazard: statystyk brak. Uzależnieni niepoliczeni, „Polityka", http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1500657,1,hazard-statystyk-brak.read.