Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu

Paweł Chlipała

Streszczenie


W artykule omówiono możliwości zastosowania orientacji hybrydowej, czyli tzw. trzeciego ruchu metodologicznego, w badaniu współczesnych koncepcji marketingu, takich jak marketing wartości, marketing relacji, marketing społeczny czy marketing międzynarodowy. W tekście zaprezentowano podstawy metodologiczne podejścia zintegrowanego - jego pojęcie, istotę oraz typologie. Następnie przedstawiono możliwości i ograniczenia wykorzystania podejścia zintegrowanego w badaniach koncepcji marketingu.

Słowa kluczowe


integracja metod, integracja podejść badawczych, badania pozytywistyczne, badania interpretacyjne, badania marketingu

Pełny tekst

PDF

Literatura


Advances in Mixed Methods Research [2008], red. M.M. Bergman, Sage, Los Angeles.

Creswell J.W. [2003], Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage, Thousand Oaks.

Flick U. [2011], Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project, Sage, London.

Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research [2010], red. A. Tashakkori, Ch. Teddlie, wyd. 2, Sage, Thousand Oaks.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. [2011], Rozwój badań marketingowych - w kierunku nowych podejść i kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 236, Wrocław.

Metody badań jakościowych [2010], red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tłum. M. Bobako, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Plowright D. [2011], Using Mixed Methods: Framework for an Integrated Methodology, Sage, London.

Sagan A. [2004], Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Silverman D. [2007], Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Teddlie Ch., Tashakkori A. [2009], Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences, Sage, Los Angeles.

The Mixed Methods Reader [2008], red. V.L. Plano Clark, J.W. Creswell, Sage, Los Angeles.

Theory and Methods in Social Research [2011], red. B. Somekh, C. Lewin, wyd. 2, Sage, London.