Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO

Ewa Wiktoria Babuśka

Streszczenie


W artykule przedstawiono kontrolę wewnętrzną w środowisku informatycznym zgodnie z modelem COSO i podkreślono znaczenie tej kontroli dla systemów kontroli wewnętrznej jednostek. Kontrola ta została ukazana na podstawie aspektów IT występujących w elementach kontroli wewnętrznej. Wyjaśniono też kontrole ogólne i kontrole zastosowania jako główne kontrole przetwarzania informacji. Na końcu przedstawiono funkcje, cele i zadania kontroli w środowisku IT.

Słowa kluczowe


technologia informacyjna, systemy informacyjne, kontrola wewnętrzna, kontrole procesu przetwarzania, kontrole ogólne, kontrole zastosowania

Pełny tekst

PDF

Literatura


Boynton W.C., Johnson R.N., Kell W.G. [2001], Modern Auditing, 7th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York-Toronto.

Idzikowska G. [2002], Wiarygodność danych a bezpieczeństwo zasobów w środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Moeller R. [2005], Brink's Modern Internal Auditing, 6th ed., Wiley, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.

MSRF 315 [2005], Poznanie jednostki i jej środowiska oraz oszacowanie ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, KIBR, SKwP, Warszawa.

Patterson R. [2002], Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, PricewaterhouseCoopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.