Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością

Sławomir Wawak

Streszczenie


Zbiór metod stanowi ułatwienie zarówno dla uczonych badających dany obszar zarządzania, jak i dla przedsiębiorców podejmujących decyzję o wyborze i zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Dokonywane w literaturze przedmiotu próby klasyfikacji metod zarządzania jakością są w większości niekompletne lub niejednoznaczne. W artykule przedstawiono przegląd podejść do klasyfikacji metod zarządzania, a także zaproponowano dwie propozycje klasyfikacji metod zarządzania jakością.

Słowa kluczowe


zarządzanie jakością, klasyfikacja, metody, jakość

Pełny tekst

PDF

Literatura


Akao Y. [1997], QFD: Past, Present and Future, International Symposium on QFD, materiały konferencyjne, Linköping.

Antoszkiewicz J.D. [1997], Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.

Benchmarking [2010], Bain&Company, , http://www.bain.com/publications/articles/ management-tools-2011-benchmarking.aspx.

Buttle F. [1995], SERVQUAL: Review, Critique, Research Agenda, „European Journal of Marketing", vol. 30, nr 1.

Chauvet A. [1997], Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa.

Cole R.E. [2001], From Continuous Improvement to Continuous Innovation, „Quality Management Journal", vol. 8, nr 4.

Ćwiklicki M., Obora H. [2010], Metody TQM w zarządzaniu firmą, Poltext, Warszawa.

Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G. [2002], Fundamentals of Total Quality Management, Taylor&Francis, London-New York.

Halevi G. [2001], Handbook of Production Management Methods, Butterworth-Heinemann.

Imai M. [1986], Kaizen, McGraw-Hill, New York.

Lisiński M. [2011], Analiza metodologii nauk o zarządzaniu [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj i M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Lucian C.E., Liviu I., Ioana M. [2010], Six Sigma: A Metric, A Methodology and a Management System, „Annals of Faculty of Economics", nr 1.

Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. [2007], Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.

Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Mingers J. [2003], A Classification of the Philosophical Assumptions of Management Science Methods, „Journal of the Operational Research Society", nr 54.

Oakland J.S. [2004], Oakland on Quality Management, Elsevier, Amsterdam.

MIL-P-1629 - Procedures for Performing a Failure Mode Effect and Critical Analysis [1949], Department of Defense (US).

Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L.L. [1985], A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research, „Journal of Marketing", vol. 49, Autumn.

Rao R.S. et al. [2008], The Taguchi Methodology as a Statistical Tool for Biotechnological Applications: A Critical Appraisal, „Biotechnology Journal", nr 3.

Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Teczke J. [1986], Założenia metodologiczne technik zarządzania [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania, Ossolineum, Wrocław.