Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami

Andrzej Kozina

Streszczenie


Celem artykułu jest zarówno przedstawienie zasad metodycznych analizy preferencji interesariuszy projektu w kontekście planowania negocjacji, jak i wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania tych zasad dla przykładowego projektu. Po pierwsze, omówiono problem analizy interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami. Po drugie, przedstawiono ogólne zasady metodyczne tej analizy i opisano specyficzny model analizy preferencji interesariuszy oparty na wielokryterialnej teorii podejmowania decyzji. Po trzecie, zamieszczono prezentację empiryczną, obejmującą analizę preferencji interesariuszy projektu z zakresu technologii informacyjnej.

Słowa kluczowe


negocjacje w zarządzaniu projektami, interesariusze projektu, analiza interesariuszy, analiza preferencji interesariuszy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Doran G.T. [1981], There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives, „Management Review", vol. 70, nr 11.

Edmunds D., Wollenberg E. [2001], A Strategic Approach to Multistakeholder Negotiations, „Development and Change", vol. 32, nr 2.

Elias A.A., Cavana R.Y., Jackson L.S. [2002], Stakeholder Analysis for R&D Project Management, „R&D Management", vol. 32, nr 4.

Ertel D. [2004], Getting Past YES. Negotiation as if Implementation Mattered, „Harvard Business Review", November.

Freeman R.E. [1984], Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.

Freeman R.E., Reed D.J. [1983], Stakeholders and Shareholders: A New Perspective on Corporate Governance, „California Management Review", vol. XXV, nr 2.

Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B. [2004], Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited, „Organization Science", vol. 15, nr 3.

Hosseini J.C., Brenner S.N. [1992], The Stakeholder Theory of the Firm: A Methodology to Generate Value Matrix Weights, „Business Ethics Quarterly", vol. 2, nr 2.

In H.P., Olson D. [2004], Requirements NegotiationUsing Multi-Criteria Preference Analysis, „Journal Of Universal Computer Science", vol. 10, nr 4.

Johnson G., Scholes K. [1999], Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, London.

Jones T.M., Wicks A.C. [1999], Convergent Stakeholder Theory, „Academy of Management Review", vol. 24, nr 2.

Kozina A. [2009], Negocjacje w zarządzaniu projektami [w:] Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, t. 2: Zarządzanie rozwojem organizacji, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie" 2009, nr 2(13).

Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.

Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.

McManus J., Schlumberger S. [2002], The Influence of Stakeholder Values on Project Management, „Management Services", vol. 46, nr 6.

Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego [1999], red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Sebenius J.K. [2004], Mapping Backward: Negotiating in the Right Sequence, „Harvard Business Review", June.

Sebenius J.K. [2006], Negotiation Design for Large, Multistakeholder Projects [w:] Negotiation, „Harvard Business Review", April.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.

Tenbrunsel A.E.., Wade-Benzoni K.A., Moag J., Bazerman M.H. [1999], The Negotiation Matching Process: Relationships and Partner Selection, „Organizational Behavior & Human Decision Processes", vol. 80, nr 3.