Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza

Stanisław Lis, Krzysztof Skuza

Streszczenie


W artykule podjęto analizę funkcjonowania mechanizmów współfinansowania usług zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia państw Unii Europejskiej, opartych na różnych odmianach dwóch głównych modeli opieki zdrowotnej: modelu ubezpieczeniowego i modelu narodowej służby zdrowia. Porównawcza analiza właściwości poszczególnych systemów współfinansowania usług zdrowotnych stanowi punkt wyjścia do przedstawienia problemu wspólnego dla wszystkich krajów, jakim jest poszukiwanie sposobów ograniczenia tempa wzrostu nakładów publicznych na zdrowie. Jednym z proponowanych sposobów jest udział pacjentów w płaceniu za część usług zdrowotnych. Jednakże poziom i zakres współfinansowania tych usług przez pacjentów znacznie różnią się w modelu ubezpieczeniowym i w modelu narodowej służby zdrowia. W artykule przeprowadzono krytyczną analizę zasad współfinansowania oraz udziału pacjentów we współfinansowaniu poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) oraz pokazano zalety i wady przyjętych rozwiązań.

Słowa kluczowe


modele opieki zdrowotnej, koszty usług zdrowotnych, współfinansowanie usług zdrowotnych, deregulacja w sektorze usług zdrowotnych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anell A., Glenngård AH., Merkur S. [2012], Sweden: Health System Review, Health Systems in Transition, www.observatory.dk (dostęp: 25.05.2012).

Busse R. [2010], The Health System in Germany. Health Systems Snapshots: Perspectives from Six Countries, „Eurohealth", vol. 14, nr 1.

Busse R., Riesberg A. [2004], Health Care Systems in Transition: Germany, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 6 (9), www.observatory.dk (dostęp: 25.05.2012).

Chevreul K. et al. [2010], France: Health System Review. Health Systems in Transition, 12(6), www.observatory.dk (dostęp: 25.05.2012).

Foubister T., Mossialos E., Thomson S. [2009], Financing Health Care in the European Union [w:] European Observatory on Health Systems and Policies, WHO.

Olejaz M. et al. [2012], Denmark: Health System Review. Health Systems in Transition, www.observatory.dk (dostęp: 25.05.2012).

Owsiak S. [2006], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Riesberg A. [2004], Choice in the German Health Care System, „Euro Observer" vol. 6, nr 4, www.observatory.dk (dostęp: 14.06.2010).

Świątkowski A.M. [1999], Europejskie prawo socjalne, t. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Thomson S., Mossialos E. [2010], Primary Care and Prescription Drugs: Coverage, Cost-Sharing, and Financial Protection in Six European Countries, Issues in International Health Policy, Commonwealth Fund, vol. 82, www.observatory.dk (dostęp: 25.05.2012).