Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce

Alicja Kasperowicz-Stępień

Streszczenie


Rolnictwo ekologiczne jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną rolnictwa zarówno w Polsce, jak i na świecie. Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu rolniczego, w którym zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nienaruszające równowagi przyrodniczej. Należy zaznaczyć, że w celu zwiększenia wiarygodności produktów ekologicznych wśród konsumentów w Polsce i na świecie niezbędne jest wzmacnianie systemu kontroli i certyfikacji tych produktów. Celem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju oraz sytemu certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Słowa kluczowe


rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa rolne, system finansowania, powierzchnia upraw rolnych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bański J. [2007], Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.

Bujanowicz-Haraś B. [2011], Stopień zróżnicowania terytorialnego rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" nr 49.

Grykien S. [2010], Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Informacja o wynikach kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce, NIK, Departament Środowiska, Rolnictwa I Zagospodarowania Przestrzennego KSR-410-10/2009 nr ewid. 182/2009/P09106/KSR, Warszawa [2010].

Jankowska-Huflejt H., Prokopowicz J. [2011], Uwarunkowania i czynniki rozwoju produkcji w łąkarskich gospodarstwach ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem subwencji, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, www.itep.edu.pl.

Plan działań dla żywności rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014 [2011], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010 [2011], IJHRS, Warszawa.

Stuczyński T. et al. [2007], Warunki przyrodnicze ekologicznej produkcji rolniczej a jej stan obecny na obszarze Polski, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy.

Tyburski J. [2003], Organic Forming in Poland: Past, Present and Future Perspectives. Organic Agriculture. Sustainability, Markets and Policies, OECD, CABI.