Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Grzegorz Banaś, Rafał Bill

Streszczenie


W artykule autorzy badają stopień innowacyjności mierzony przez global innovation index oraz poziom inwestycji private equity (PE) i venture capital (VC) na podstawie danych European Private Equity and Venture Capital Association w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, w Bułgarii, w Rumunii, na Węgrzech i w Czechach. Analiza wskaźników pozwala potwierdzić tezę badawczą, że aktywność inwestycyjna funduszy PE i VC wpływa na skumulowany poziom innowacyjności danej gospodarki, o ile ich udział jest wyższy niż średnia osiągana przez inne kraje. Przeprowadzone badania dotyczyły lat 2009-2011, które należy uznać za szczególne ze względu na panujący kryzys ekonomiczny.

Słowa kluczowe


private equity, innowacyjność, Europa Środkowo-Wschodnia, venture capital, innowacje, inwestycje, global innovation index, seria A

Pełny tekst

PDF

Literatura


Eurostat [2011], Dane statystyczne, http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 25.11.2011).

EVCA [2010], Central and Eastern Europe Statistics 2009, http://www.evca.com (dostęp: 25.11.2011).

EVCA [2011], Central and Eastern Europe Statistics 2010, http://www.evca.com (dostęp: 25.11.2011).

INSEAD [2009], Global Innovation Index 2008-2009, http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/previous/2008-09/FullReport_08-09.pdf (dostęp: 25.11.2011).

INSEAD [2010], Global Innovation Index 2009-2010, http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/previous/2009-10/FullReport_09-10.pdf (dostęp: 25.11.2011).

INSEAD [2011], Global Innovation Index 2011, http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html (dostęp: 25.11.2011).