Problem ukrytego długu publicznego w Polsce

Alicja Kasperowicz-Stępień

Streszczenie


Obecnie największym problemem dotyczącym polskich finansów publicznych jest szybki przyrost długu publicznego, a tym samym kosztów jego obsługi. Zgodnie z wyliczeniami rządu dług publiczny w 2010 r. wyniósł 54,9% PKB, należy je jednak uzupełnić o ukryty dług publiczny sięgający 180% PKB. Celem opracowania jest analiza stanu jawnego oraz ukrytego zadłużenia Polski.

Słowa kluczowe


dług publiczny, ukryty dług publiczny, deficyt budżetowy, koszty obsługi długu publicznego

Pełny tekst

PDF

Literatura


Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [2007], Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Dług ukryty, czyli jak politycy serwują darmowy lunch [2011], www.biznes.onet.pl (dostęp: 6.12.2011).

Owsiak S. [2005], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Państwo ma gigantyczne długi [2011], www.gospodarka.dziennik.pl (dostęp: 6.12.2011).

Państwo zadłużone po uszy [2011], www.biznes.trójmiasto.pl (dostęp: 6.12.2011).

Raport roczny. Dług publiczny [2011], Ministerstwo Finansów, Warszawa.

Restoring Public Finances [2011], OECD, kwiecień.

Rzońca A. [2008], Paraliżujący deficyt, Zeszyty FOR, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za rok 2007 [2008], Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za rok 2008 [2009], Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za rok 2009 [2010], Rada Ministrów, Warszawa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za rok 2010 [2011], Rada Ministrów, Warszawa.

Stability and Convergence Programmes (or Updates): 2009-2010 [2010], European Commission, April.

Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2011-2014 [2011], Rada Ministrów, Warszawa.

Wysokość długu publicznego Polski [2011], www.sobieski.org.pl (dostęp: 6.12.2011).