Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania

Justyna Syguła-Cholewińska, Jadwiga Szostak-Kot, Barbara Błyskal, Tomasz Sawoszczuk, Tomasz Lech

Streszczenie


Ocena efektywności procesu prania wymaga sprawdzenia czystości mikrobiologicznej. Nie ma jednoznacznie ustalonych sposobów wyznaczania liczby drobnoustrojów pozostających w tkaninach po praniu. Celem badań było określenie liczby bakterii przeżywających proces prania w zabrudzonych krwią tkaninach. Próbki tkaniny bawełnianej zaszczepiano trzema gatunkami bakterii, poddawano procesowi prania modelowego, a następnie wyekstrahowane z tkanin drobnoustroje hodowano i zliczano z wykorzystaniem metody manualnej i instrumentalnej. Wykazano, że pranie zainfekowanych tkanin powoduje obniżenie liczby wszystkich badanych gatunków bakterii. Jednakże dwa z badanych szczepów, tj. Staphylococcus aureus i Bacillus cereus przeżywały w dużej liczbie w kąpielach piorących, co może potencjalne prowadzić do przenoszenia zakażenia pomiędzy tkaninami. Metoda instrumentalna sprawdza się przy zliczaniu do 500 kolonii bakterii, dodatkowo skraca całkowity czas prowadzenia badań.

Słowa kluczowe


pranie, bakterie, zliczanie kolonii, zabrudzenia krwawe, tkaniny

Pełny tekst

PDF

Literatura


Atlas R.M. [1997], Handbook of Microbiological Media, ed. L.C. Parks, CRC Press, Inc, New York-Tokyo.

Bartosz G. [2004], Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Carthy P. [1993], Home Laundering, part I: An Evaluation of the Effectiveness of Laundering Soiled Textiles, „Journal of Consumer Studies and Home Economics", vol. 7.

Davis S., Ainsworth P. [1989], The Disinfectant Action of Low-temperature Laundering, „Journal of Consumer Studies and Home Economics", vol. 13.

Fijan S., Cencič A., Šostar-Turk S. [2006], Hygiene Monitoring of Textiles Used in the Food Industry, „Brazilian Journal of Microbiology", vol. 37.

Fijan S., Šostar-Turk S., Cencič A. [2005], Implementing Hygiene Monitoring Systems in Hospital Laundries in Order to Reduce Microbial Contamination of Hospital Textiles, „Journal of Hospital Infection", vol. 61.

ISO 15797: 2002. Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear.

Jekiel K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J. [2011], Przeżywalność bakterii Staphylococcus aureus na tkaninach użytkowych, „Przegląd Włókienniczy. Włókno-Odzież-Skóra", Sigma-NOT, nr 11-12.

Kurz J. [2003], Laundering in the Prevention of Skin Infection, „Current Problems in Dermatology", vol. 31.

Milczyński J. [2002], Pranie bielizny szpitalnej w krajach zachodniej Europy i w Polsce, „Pralnictwo", nr 1(12).

Nelly A.N., Maley M.P. [2000], Survival of Enterococci and Staphylococci on Hospital Fabrics and Plastic, „Journal of Clinical Microbiology", vol. 38, nr 2.

Perenich T.A., Rhonda P. [1993], Bacterial Survival on Fabrics Laundered in Cold Water, „Journal of Consumer Studies and Home Economics", vol. 17.

PN ISO 105 C01-C05: Badania odporności wybarwień na pranie: metoda 2.

Rutala W.A., Weber D.J. [1997], Use of Inorganic Hypochlorite (Bleach) in Health-care Facilities, „Clinical Microbiology Reviews", vol. 10(4).

Scott E., Bloomfield S.F. [1999], Investigation of Effectiveness of Detergent Washing, Drying and Chemical Disinfection on Contamination of Cleaning Cloths, „Journal of Applied Bacteriology", vol. 68(3).

Syguła-Cholewińska J., Szostak-Kot J., Błyskal B. [2012], Methods of Microorganisms' Recovery Surviving on Textile [w:] Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska-Wydawnictwo, Radom.

Szostak-Kot J. i in. [2011], Wpływ zabrudzeń na przeżywalność drobnoustrojów w tkaninach, Raport z badań statutowych nr 125/KMb/1/2011/S/604.

Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Jekiel K. [2009], Studia nad przeżywalnością drobnoustrojów w tekstyliach po procesie prania, Raport z badań statutowych, Umowa nr 14/KMb/1/2009/S/478.

Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Jekiel K. [2010], Kinetyka przeżywania drobnoustrojów na tkaninach, Raport z badań statutowych, Umowa nr 21/KMb/1/2010/S/534, Kraków 2010.

Terpstra P.M.J. [1998], Domestic and Institutional Hygiene in Relation to Sustainability. Historical, Social and Environmental Implications, „International Biodeterioration and Biodegradation", vol. 41.

Terpstra P.M.J., van Kessel I.A.C. [2005], On the Interference between Sustainable Domestic Technology and Home Hygiene, Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference (IGWT), „Current Trends in Commodity Science", Poznań.

Wiksell J.C., Pickett M.S., Hartman P.A. [1973], Survival of Microorganisms in Laundered Polyester-cotton Sheeting, „Applied Microbiology", vol. 25(3).