Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej

Ewa W. Babuśka

Streszczenie


W artykule zaprezentowano stosowane w świecie modele kontroli wewnętrznej, takie jak kanadyjski model CoCo oraz modele brytyjskie ‒ Cadbury'ego i Turnbulla ‒ wynikające z dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego. Opisano standardy, które przyczyniły się do stworzenia tych modeli, omówiono główne cechy modeli i wyjaśniono ich znaczenie dla jednostek, audytorów i innych stron oraz wskazano zakres ich zastosowania.

Słowa kluczowe


kontrola wewnętrzna, definicja kontroli wewnętrznej, modele kontroli wewnętrznej, koncepcje kontroli wewnętrznej, elementy kontroli wewnętrznej

Pełny tekst

PDF

Literatura


Arens A.A., Loebbecke J.K. [1997], Auditing. An Integrated Approach, 7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River.

Babuśka E.W. [2012], Model kontroli wewnętrznej COSO, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 883.

Banaszkiewicz J. at al. [2003], Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, praca zbiorowa, SKwP, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.

Boynton W.C., Johnson R.N., Kell W.G. [2001], Modern Auditing, 7th ed., John Wiley & Sons, New York.

Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84).

McNamee D. [2004], Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, FRR w Polsce, Warszawa.

Moeller R.R. [2004], Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, Wiley.

Moeller R.R. [2005], Brink's Modern Internal Auditing, Wiley & Sons.

MSRF 315 [2005], Poznanie jednostki i jej środowiska oraz oszacowanie ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, Wydanie zbiorcze obejmujące regulacje z zakresu rewizji finansowej, usług atestacyjnych i etyki, IFAC, KIBR, SKwP, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 272, ust. 1 (Dz.U. nr 157, poz. 1240).