Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu. Porównanie z regulacjami prawa polskiego

Autor

  • Magdalena Frańczuk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego

Słowa kluczowe:

islamskie finanse, małżeństwo, rozwód, porównanie, prawo

Abstrakt

Opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie zagadnień związanych z finansami w małżeństwie muzułmańskim i po jego rozwiązaniu na skutek rozwodu. Ze względu na odrębną specyfikę norm dotyczących dziedziczenia nie skupiono się tu na prawie spadkowym, z którego również wynikają bardzo istotne skutki finansowe dla spadkobiercy zmarłego małżonka, a więc kwestie powiązane z tematem będącym przedmiotem pracy. W opracowaniu przyjęto metodę dogmatyczną oraz porównawczą. Odwołano się do tekstu Koranu w tłumaczeniu J. Bielawskiego oraz do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także literatury tematu oraz źródeł internetowych. Z założenia opracowanie ma charakter prawnoporównawczy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abdul-Fattah M.M. [2004], Simplified Islamic Jurisprudence Based on Qu'ran and Sunna, Vol. 2, From Marriage to Inheritance; Status kobiety w islamie vs tradycja judeo-chrześcijańska, tłum. E. Al-Saleh, http://sites.google.com/site/oislamie/e-ksiazki/status-kobiety-wg-judaizmu-chrzescijanstwa-i-islamu (dostęp: 6.10.2011).

Abu-Rub H., Zabża B. [2002], Status kobiety w islamie, Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP, Światowe Zgromadzenie Młodzieży Muzułmańskiej, Wrocław.

Ahmed L. [1992], Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Yale University Press, New Haven.

Badawi L. [1994], Islam [w:] Women in Religion, ed. J. Holm, J. Bowker, Pinter Publishers, London.

Glogger Z. [1972], Encyklopedia staropolska, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Koran [1986], tłum. J. Bielawski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Machut-Mendecka E. [2006], Archetypy islamu, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.

Wadud-Muhsin A. [1999], Qur'an and Woman: Re-reading the Sacred Text froma Woman's Perspective, Oxford University Press.

Walther W. [1993], Women in Islam: from Medieval to Modern Times, Markus Wiener Publishers, Princeton.

Zyzik M. [2003], Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-22

Numer

Dział

Artykuły