Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej

Ireneusz Górowski

Streszczenie


W artykule poddano analizie procedury rachunkowe dotyczące odroczonego podatku dochodowego, które stanowią istotny obszar normatywny współczesnych standardów rachunkowości. Stosowane zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych standardach rozwiązania są oparte na podobnych założeniach, tymczasem poza zakresem tych regulacji pozostaje duża ilość alternatywnych algorytmów wypracowanych przez teorię rachunkowości. W artykule analizie poddano koncepcję alokacji pełnej i częściowej, metodę zobowiązań oraz odraczania. Rozważono także zasadność stosowania  podejścia bilansowego i wynikowego. Wskazano, które koncepcje, zdaniem autora, wydają się spójne z obowiązującymi standardami i teorią rachunkowości, a które wymagałyby ponownego rozważenia, szczególnie w kontekście osiagania celów informacyjnych stawianych standardom rachunkowości.

Słowa kluczowe


podatek odroczony, standardy rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, teoria rachunkowości

Pełny tekst

PDF

Literatura


Arnold A., Webb B. [1989], The Financial Reporting and Policy Effects of Partial Deferred Tax Allocation, Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Belkaoui A. [1998], Critical Financial Accounting Problems. Issues and Solutions, Quorum Books, Westport.

Beresford D. et al. [1983], Accounting for Income Taxes: A Review of Alternatives, FASB, Stamford.

Chandra U., Ro B. [1997], The Association between Deferred Taxes and Common Stock Risk, „Journal of Accounting and Public Policy", nr 16.

Chludek A. [2011], Perceived versus Actual Cash Flow Implications of Deferred Taxes - An Analysis of Value Relevance and Reversal under IFRS, „Journal of International Accounting Research", vol. 10, nr 1.

Davidson S., Rasch S., Weil R. [1984], Behavior of the Deferred Tax Credit Account 1973-82, „Journal of Accountancy", October.

Górowski I. [2005], Próba weryfikacji zgodności wynikowej procedury odroczonego podatku dochodowego z teorią rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 30.

Górowski I. [2008], Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, nr 14 (520).

Hendriksen E., Breda M. [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olchowicz I. [2011], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.

Rosenfield P., Dent W. [1983], No More Deferred Taxes, „Journal of Accountancy", February.

Schroeder R., Clark M., Cathey J. [2001], Accounting Theory and Analysis, John Wiley & Sons, New York.

Skekel T., Fazzi Ch. [1984], The Deferred Tax Liability: Do Capital-intensive Companies Pay It?, „Journal of Accountancy", October.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.

van Hoepen M. [1981], Anticipated and Deferred Corporate Income Tax in Companies' Financial Statements, Kluwer, Deventer.

Walińska E. [2003], Rachunkowość podatków odroczonych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.