The Evolution of Accounting as a Determinant of the Development of Financial Services

Authors

  • Katarzyna Świetla Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej

Keywords:

accounting, financial services, development, outsourcing

Abstract

The article looks at the centuries-old history of accounting, from ancient times up to the modern conditions prevailing in the global economy. The impact of accounting on the economy and feedback are shown. The article also stresses the need for accounting to be harmonised and the individuals engaged in it to become specialised so as to ensure that the information being presented is credible and a true picture of the company is put forth. The author also discusses the increasingly common use of knowledge and the involvement of companies providing specialist services to promote the desired quality of information from accounting while also reducing the cost of acquiring that information.

References

Atrill P., McLaney E. [2010], Accounting and Finance: Compiled from Accounting. An Introduction, 4th ed., Pearson Education, London.

Bals L., Hartmann E. [2008], Sourcing of Services, Consulting Services Research, Nova Science Publishers.

Blokdijk G. [2008] Outsourcing 100 Success Secrets, 100 Most Asked Questions: The Missing IT, Business Process, Call Center, HR - Outsourcing to India, China and More Guide, USA.

Boczko T. [2007], Corporate Accounting Information Systems, FT Prentice Hall.

BPO/SSC Opportunities in Central and Eastern Europe. Improving through Moving [2010], Colliers & A. T. Kearney, International Report, May 14, 2010.

Brown R. [2006], A History of Accounting and Accountants, Cosimo.

Brzezin W. [1998], Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.

Coase J.R.H. [1937], The Nature of the Firm, „Economica", New Services, 4 (16).

Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.

Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. [2007], Rachunkowość na tle rozwiązań między-narodowych, Difin, Warszawa.

Garner D.E., McKee D.L., McKee Y. [2008], Accounting and the Global Economy after Sarbanes-Oxley, M. E. Sharpe, New York.

Gelinas U.J., Dull R.B. [2009], Accounting Information Systems, 8th ed., South-Western, USA 2009.

Gos W., Hońko S. [2011], Propozycja modyfikacji programu kształcenia księgowych w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 62 (118), SKwP.

Horngren Ch.T., Datar S.M.R., Foster G. [2003], Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 11th ed., Prentice Hall.

Johnston R., Clark G. [2008], Service, Operations, Management, Improving Service Delivery, 2nd ed., FT Prentice Hall, England.

Kiziukiewicz T. [2002], Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Kodeks handlowy z 27 czerwca 1934 r. [1934], Dz.U. z 30 czerwca 1934 r., nr 57, poz. 502.

Mała encyklopedia rachunkowości [1971], red. S. Skrzywan, PWE, Warszawa.

Micherda B. [2001], Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem, Zakamycze, Kraków.

Micherda B. [2006], Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.

Nasiłowski M. [2007], System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, KeyText, Warszawa 2007.

Nikolai L., Bazley J., Jones J. [2007], Intermediate Accounting, 11th ed., South-Western, USA.

Offshoring for Long-Term Advantage [2009], A.T. Kearney, Global Services Location.

Olchowicz I., Tłaczała A. [2008], Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.

Piątek E. [2007], Polityka finansowa grupy kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [1982], Pallottinum, Poznań-Warszawa.

Rodgers P. [2007], International Accounting Standards. From UK Standards to IAS - an Accelerated Route to Understanding the Key Principles, CIMA Publishing, London.

Ryan B., Scapens R.W., Theobald M. [2002], Research Method & Methodology in Finance & Accounting, 2nd ed., Thomson, London.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce [2011], ABSL, Warszawa.

Sobańska I. [2008], Relacje międzyorganizacyjne - nowe spektrum rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 42 (98), SKwP, Warszawa.

Sobańska I. [2010], Podejście Lean [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.

Sobańska I. [2011] Granice organizacyjne systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 62 (118), SKwP, Warszawa 2011.

Sucher P., Alexander D. [2004], The Preparation of IAS Financial Statements: A Case Study in a Transitional Economy [w:] Accounting and Accountability in Emerging and Transition Economies, Elsevier, Oxford.

Surdykowska S.T. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.

Waymire G., Basu S. [2008], Accounting in an Envolved Economic Institution, Publishers Inc., Hanover.

Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.

Downloads

Published

2015-12-22

Issue

Section

Articles

How to Cite

Świetla, K. (2015). The Evolution of Accounting as a Determinant of the Development of Financial Services. Krakow Review of Economics and Management Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie, 901, 145-158. https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/index.php/zeszyty-naukowe/article/view/846