Nr 5(965) (2017)


Recenzowanie artykułów w języku angielskim oraz redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadania finansowane
w ramach umowy 799/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski (1923−2016) − życie i twórczość
Józef Pociecha
PDF
5-15

Artykuły

Janusz L. Wywiał
17-29
Jacek Osiewalski, Jerzy Marzec
PDF
31-49
Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak
PDF
51-67
Tadeusz Grabiński
PDF
69-86
Michał Major
PDF
87-105
Jan Tatar
PDF
107-116