Nr 7(967) (2017)


Recenzowanie artykułów w języku angielskim oraz redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadania finansowane
w ramach umowy 799/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Artykuły

Aleksandra Kowalska
5-17
Elżbieta Bielak, Ewa Marcinkowska
19-31
Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz
PDF
33-51
Małgorzata Kucia, Elżbieta Sikora
PDF
53-66
Anna Pietruszka-Ortyl
PDF
67-86
Rafał Prostak
PDF
87-103
Maciej Walczak
PDF
105-122