Nr 9(969) (2017)


Recenzowanie artykułów w języku angielskim oraz redakcja językowa artykułów w języku angielskim – zadania finansowane
w ramach umowy 799/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Artykuły

Halina Buk
PDF
5-16
Katarzyna Chłapek
17-32
Marcin Kawalec
PDF
33-48
Katarzyna Stabryła-Chudzio
PDF
49-68
Katarzyna Świetla
69-80
Viktor Trynchuk
81-95
Andrzej Zyguła
97-111