Nr 10(970) (2017)


Recenzowanie artykułów w języku angielskim – zadanie finansowane w ramach umowy 799/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Artykuły

Joseph Yaw Abodakpi
5-20
Michał Boda, Radosław Ciukaj
21-36
Alina Klonowska
37-53
Marta Kornafel, Anna Denkowska
55-66
Paweł Oleksy, Marcin Czupryna
67-77
Kamila Prucia
79-90
Agnieszka Rygiel
91-99