Nr 1(979) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Krzysztof Broński
PDF
7-29
Rafał Bołoz
PDF
31-46
Elena Borgardt
47-61
Dorota Kędzior
PDF
63-77
Mariusz Grabowski
PDF
79-94
Jan Madej
PDF
95-110
Jan Trąbka
PDF
111-126