Nr 2(980) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Piotr Wiatrowski
PDF
7-23
Dominika Hołuj
PDF
25-43
Inga Mizdrak
PDF
45-59
Katarzyna Guczalska
61-77
Konrad Stępień
PDF
79-95
Jan Rymarczyk
PDF
97-111
Tomasz Jedynak
PDF
113-130