Nr 5(983) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Anna Chwiłkowska-Kubala
PDF
7-21
Kamila Malewska
23-36
Tomasz Grzegorczyk
PDF
37-55
Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Monika Ingram
57-70
Lucyna Kinecka
PDF
71-88
Piotr Cirin
PDF
89-108