Nr 6(984) (2019)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Piotr Rubaj
PDF
7-24
Aldona Podolska-Meducka
PDF
25-42
Esther Hernández Sainz
43-56
Jerzy Gierusz, Artur Szumisz
PDF
57-74
Waldemar Gos
PDF
75-86
Łukasz Brzezicki, Anna Ćwiąkała-Małys
PDF
87-106