Nr 1(985) (2020)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęCały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-7

Artykuły

Joanna Filiczkowska, Tomasz Jedynak
PDF
9-28
Angelika Wodecka-Hyjek
29-47
Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz
49-64
Michał Comporek
PDF
65-84
Maciej Leszek Hyży
PDF
85-102
Wojciech Sadkowski
PDF
103-119