Nr 2(986) (2020)


Realizacja zadań związanych z wydawaniem czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ‒ dotyczy redakcji językowej ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 913/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

Inne opracowania

Słowo wstępne
Aleksy Pocztowski
PDF
5-6

Artykuły

Izabela Bednarska-Wnuk
7-24
Katarzyna Szara
25-42
Apolonia Jaskólska, Adriana Auguścik, Małgorzata Cygańska
PDF
43-59
Krzysztof Jonas, Bartłomiej Pilch
PDF
61-79
Jolanta Chluska
PDF
81-94
Paweł Storz
PDF
95-107