Autor - szczegóły

Brzezicki, Łukasz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Polska

  • Nr 6(984) (2019) - Artykuły
    Zastosowanie nieradialnego modelu SBM z ograniczeniami wag do pomiaru efektywności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym
    Streszczenie  PDF