Autor - szczegóły

Hajduk, Agnieszka, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Polska

  • Nr 2(938) (2015) - Artykuły
    Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Streszczenie  PDF