Autor - szczegóły

Kawecka, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Opakowalnictwa Towarów, Polska

  • Nr 912 (2013) - Artykuły
    Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce
    Streszczenie  PDF