Autor - szczegóły

Frączkiewicz-Wronka, Aldona, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Polska