Autor - szczegóły

Piotrowska, Aldona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego, Polska

 • Nr 2(926) (2014) - Artykuły
  Funkcje zamówień publicznych – organ administracji jako „inteligentny klient”
  Streszczenie  PDF
 • Nr 911 (2013) - Artykuły
  Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  Streszczenie  PDF
 • Nr 907 (2013) - Artykuły
  Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość
  Streszczenie  PDF