Autor - szczegóły

Jadach-Sepioło, Aleksandra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Miasta Innowacyjnego, Polska

  • Nr 3(975) (2018) - Artykuły
    Analiza rynku nieruchomości jako element diagnozy sfery gospodarczej w programach rewitalizacji w Polsce
    Streszczenie  PDF