Autor - szczegóły

Lityńska, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej

  • Nr 6(942) (2015) - Artykuły
    Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej
    Streszczenie  PDF