Autor - szczegóły

Dudek, Alicja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Polska