Autor - szczegóły

Kosztowniak, Aneta, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości, Polska

  • Nr 9(945) (2015) - Artykuły
    Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992–2012 z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych
    Streszczenie  PDF