Autor - szczegóły

Pawlina, Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, Polska

  • Nr 7(931) (2014) - Artykuły
    Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku. Pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city
    Streszczenie  PDF