Autor - szczegóły

Rakowska, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polska