Autor - szczegóły

Hołuj, Artur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, Polska

  • Nr 1(925) (2014) - Artykuły
    Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa
    Streszczenie  PDF
  • Nr 913 (2013) - Artykuły
    Gospodarka przestrzenna Krakowa. Ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych
    Streszczenie  PDF