Autor - szczegóły

Chomątowska, Barbara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą, Polska

  • Nr 4(964) (2017) - Artykuły
    Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników – studium przypadku
    Streszczenie  PDF