Autor - szczegóły

Kabaja, Bartłomiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Opakowalnictwa Towarów, Polska

  • Nr 8(956) (2016) - Artykuły
    Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety
    Streszczenie  PDF