Autor - szczegóły

Frączek, Bożena, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Polska

  • Nr 2(938) (2015) - Artykuły
    Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - wybrane doświadczenia międzynarodowe
    Streszczenie  PDF